WONDERKIP

Geliefde broeders en zusters,

Ik ben vereerd en dankbaar dat ik u mag vertellen over een Goddelijk wonder dat ik gisteren met eigen ogen heb mogen aanschouwen en beleven.

Ja, ik zie dat u opeens rechtop gaat zitten en met al uw aandacht naar de kansel kijkt. Maar ook wanneer er geen wonder te vermelden valt, vraagt God van u dat u luistert naar Zijn Woord en zoekt welke boodschap er voor u in te horen is.

Broeders en zusters! Uw dominee liep gisteren diep in gedachten, denkend aan de preek die hij voor u aan het aan voorbereiden was, door de straten van Amsterdam, na een bezoek aan een geëerde collega.

Op de hoek van de Overtoom, voor het Leidseplein, stak hij over, en – moet ik bekennen   – verzuimde goed uit te kijken.  Zijn vrome overpeinzingen beletten hem oog te hebben voor het wereldse, praktische, alledaagse gebeuren, waar wij nu eenmaal in dienen te leven tot wij voor altijd geroepen worden tot het hemelse paradijs, mits God het wil en ons gedrag dit rechtvaardigt, broeders en zusters! 

Een hevig geknars van remmen deed hem opschrikken. Een bestelbus stopte zo vlakbij dat zijn jas de auto aanraakte. De chauffeur stapte uit. Die kip, stamelde hij, die kip. Pas toen zag uw dominee  dat een kip en niet zo maar een kip, geliefde broeders en zusters, niet zo maar een doorsnee witte kip, nee, een AMROCKkip, een prachtige raskip, bruin-wit gestreept, met een grote rode kam en lichtgele snavel, voor hem uit de weg overstak. 

Als een bliksemflits ging het door uw dominee heen dat hier een wonder was geschied.

God had Zelf ingegrepen en een kip uit de hemel laten neerdalen om het leven van uw dierbare dominee te sparen. Laat ons even stil zijn en in gedachten God hiervoor dankzeggen.

Waarom een kip, vraagt u zich misschien af? Zodat het wonder duidelijk moge worden. Ware het een mens geweest, dan hadden we het gebeuren na de eerste schrik afgedaan en er niet lang bij stilgestaan. God wou echter laten weten dat Hij persoonlijk ingreep en dat het leven van uw dominee nog belangrijk voor uw gemeente is.  Waarom een raskip? Een echte raskip is een versterking en zegening van het wonder. Niet zomaar een huis, tuin en keukenkip. Nee, uw God is in staat zelfs een raskip middenin het verkeer te zenden om Zijn geliefde dienaar te redden en te sparen ter meerdere eer en glorie van Hemzelf en van Zijn gemeente.

Wanneer zo de collectezakjes rondgaan, verwacht de Here dat u uw dank en ontzag ook uitdrukt in de aardse, praktische en wereldse materie, waarvan wij het nut en het belang nooit mogen onderschatten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top