Verhalen

WONDERKIP

Geliefde broeders en zusters, Ik ben vereerd en dankbaar dat ik u mag vertellen over een Goddelijk wonder dat ik gisteren met eigen ogen heb mogen aanschouwen en beleven. Ja, ik zie dat u opeens rechtop gaat zitten en met al uw aandacht naar de kansel kijkt. Maar ook wanneer er geen wonder te vermelden …

WONDERKIP Lees verder »

Scroll to Top